Artikkelit

Maastavedon ja etuheilautuksen hyödyt, sekä eroavaisuudet

Maastavedon ja etuheilautuksen hyödyt ja eroavaisuudet

Mitä yhteistä on levytangolla tehdyillä maastavedoilla ja kahvakuulalla tehdyillä etuheilautuksilla? Ne ovat molemmat ns. lannesaranaliikkeitä, joissa suuri liike tuotetaan nimensä mukaisesti lantion alueelta. Missä sitten tästä liikemallista on hyötyä ja onko väliä tekeekö maastavetoja vai etuheilautuksia?

Maastaveto vai etuheilautus, vaiko molemmat? 

Ihmiskeho on kykenevä todella lukemattomaan määrään erilaisia asentoja ja liikemalleja. Tämä luo toisaalta pohjan ihmisen kyvylle tehdä monia erilaisia asioita aina raskaista nostoista mitä akrobaattisempiin suorituksiin.  

Perusliikemallit ovat kuitenkin ne, jonka varaan tämä kaikki rakentuu. Näitä "alkukantaisia" liikemalleja alamme opettelemaan heti syntymästä lähtien. Motivaatio oppimiseen tulee tarpeiden kautta, ei sen vuoksi, että joku meitä vieressä valmentaisi. Kyky liikuttaa päätä jotta näkeminen eri suuntiin olisi mahdollista, kyky kurottaa yläraajoilla sellaisella tarkkuudella, että kädet menevät tarkkaan sinne osoitteeseen kuin oli tarkoitus. Kyky pyörähtää selinmakuulta vatsalleen, sitä istumaan, kontalleen, kyykkyyn ja aikanaan ylös saakka.  Tiedät varmasti mihin tämä tie johtaa.

Perusliikemallit ovat siis kaiken perusta. Sen vuoksi lähes jokainen urheilija tekee omaa lajiaan tukevana harjoitteluna muun muassa erilaisia kyykkyjä. Mitä spesifimpi liike(malli) on kyseessä, sitä vähemmän sillä on siirtovaikutusta muuhun tekemiseen. Tämän vuoksi kyykky on hyödyllisempi kuin vaikka tenniksen kämmenlyönti. Paitsi tietenkin tenniksen pelaajalle. Toisaalta vain yhdessä lajissa voi voittaa mitalin kyykkäämällä, joten ollakseen hyvä jossain spesifissä, tulee lajiharjoittelun tukea spesifejä tarpeita.  

Lannesaranaliike on optimaalinen raskaaseen nostamiseen

Jos kerran ihmiskeho on kykenevä monenlaiseen liikkeeseen, miksi yksi liikemalli olisi ylitse muiden raskaissa nostoissa? 

Lyhyt vastaus on; koska se on optimaalinen tapa nostaa raskas kuorma maasta ylös. Kevyt vastus kuten vaikkapa kynä, tai ruokakassi, ei edellytä optimaalista nostoa. Voit tehdä sen käytännössä kaikilla niillä tavoilla, joihin kykenisit ilman ulkoista kuormaa. 

Mitä suurempi kuorma, sitä optimaalisempi noston tulee olla. Kevyen kahvakuulan pystyy nostamaan vielä miten haluat, mutta mikäli kuula painaa 80 kiloa, et voi enää nostaa sitä missä tahansa asennossa, tai mistä tahansa kohtaa. Jos kuula on 20 cm päässä jaloista, todennäköisesti 80kg jää useimmilta nostamatta. 

Jos selän antaa pyöristyä täysin, ehkä vielä 80kg nousee, mutta 180kg jää todennäköisesti maahan kuin marjat suomen metsiin.  

Lannesaranaliikemalli, jossa isoin liike tulee lantiosta ja pienempi liike polvista, selän pysyessä neutraalilla alueelle, on nostomuotona optimaalisin raskaan kuorman nostamiseen silloin kun ulkoisen vastuksen muoto (vertaa levytanko vs. atlaskuula) mahdollistaa sen.  


Arjen helppous ei ole puolellamme liikkumiskyvyn näkökulmasta

Iso osa arjen asioista ovat niin helppoja, etteivät ne vaadi meiltä juuri mitään ponnistelua ja koska ne eivät edellytä motorisesti, tai fysiologisesti meiltä juuri mitään, me tietenkin teemme sen niin yksinkertaisesti kuin mahdollista. Jos kerran autossa on peruutustutka ja - kamera, miksi ihmeessä eläisin kuin luolamies ja kääntäisin päätäni!!? 

Vaikka arki tämän mahdollistaa, se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että se olisi meille hyväksi. Vähin mitä meidän tulisi tehdä, olisi pitää huolta, että perusliikemallit pysyvät mukana arjessa läpi elämän. Oli tavoitteet mitkä tahansa! 

Mitä ovat perusliikemallit? 

Perusliikemalleja ovat työntävät liikkeet (esim. etunojapunnerrus ja pystypunnerus), vetävät liikkeet(kuten roikunta ja leuanveto), erilaiset kyykyt(ns. polvisaranaliikkeet), lannesaranaliikkeet, rotaatiot ja askeltaminen(kävely). 


Maastaveto - uhka vai mahdollisuus? 

Parisen vuotta sitten puolet liikuntamaailmasta totesi yhteen ääneen maastavedon olevan vaarallinen ja turha liike, koska yksi henkilö sanoi näin podcastissa. Mitään sen tarkempia perusteluita tälle ei tosin annettu. Kunhan anekdoottina mainittiin, että todella moni teloo selkänsä salilla juuri maastavedoissa.  Koomista tässä oli se, että "korvaushoidoksi" tarjottiin rinnallevetoa, joka on teknisesti monin verroin maastavetoa vaikeampi. Joten ainoa selitys oli se, että rinnallevedon vaikeus estää raskaiden painojen käytön, jolloin se on turvallisempi. Kyllähän jokainen ymmärtää, ettei asia ole näin. 

On virhe olettaa, että teknisesti yksinkertainen liike olisi yhtä kuin helppo liike. Kevyen vastuksen nostaminen tuleekin olla helppoa, koska todellisuudessa sen voi nostaa monella eri tapaa. Maksimaalista kuormaa voi nostaa kärjistäen vain yhdellä, itselleen optimaalisella tavalla. Raskaat nostot eivät ole koskaan helppoja ja ne vaativat erityisen hyvän keskittymiskyvyn

Aloittelijan huomio jakaantuu usein niin moneen eri osatekijään, ettei silloin olla vielä valmiita oikeasti raskaisiin nostoihin joissa huomio ei voi olla kymmenessä asiassa. 

Raskaat nostot vaativat vuosien kokemuksen ja äärimmäiset nostot sisältävät aina riskin, aivan kuten kaikki muu omia äärirajoja lähentelevä suoritus. 

Selkäranka on todellisuudessa todella vahva kestäen todella paljon kuormitusta. Luonnollisesti ranka edellyttää monenlaista liikettä, mutta neutraali alue on optimaalinen raskaiden kuormien kannatteluun ja nostamiseen. 

Maastaveto hyvällä tekniikalla ja riittävällä kokemuksella on ehdottomasti mahdollisuus selän kuormituskyvyn kehittämiseen. Huonot tekniikat ja huono keskittyminen ovat uhka koko ihmiskunnalle! Tai no ainakin siinä piilee akuutin loukkaantumisen uhka. 

Keho tarvitsee ennen kaikkea stimulusta

Opetellessasi maastavetoa taidon oppimisen näkökulmasta, sinun tuleekin käyttää vain kohtuullista kuormaa. Liian kevyt ei ole hyvä koska se mahdollistaa usean eri nostotavan. Kohtuullinen kuorma on se mihin haluat tähdätä. 

Kärjistäen tämä tarkoittaa sitä, että kuormitusasteikolla 1-10, subjektiivinen arviosi kuormituksesta on jossain 6-8 välissä. HUOM! Nämä eivät tarkoita toistomääriä, vaan sitä, miten lähelle omaa ääripäätä menet nostoissa. 

Esimerkki: Jos teet viiden(5) toiston sarjoja, mutta sellaisella kuormalla, jolla pystyisit tekemään puhtaalla tekniikalla 8-10 toistoa, olet todennäköisesti hieman yli puolen välin asteikolla 1-10 (eli yllämainittu 6). Jos taas teet 5 toistoa tietäen ettei kuudetta olisi puhtaasti tullut, silloin kuormitustaso olisi 10.   

Alkuvaiheessa kaikki stimulus kehittää. Sen vuoksi keholle tulisi tarjoilla tasaisin väliajoin novelleja stimuluksia sillä hermosto, aivot mukaan lukien, reagoivat niihin erilailla kuin tuttuun stimulukseen. 

Nyt kun kyse on voimaharjoittelusta ja tässä tapauksessa maastavedosta, alkuun kehitystä tulee vaikka et tekisi lainkaan äärimmäisen raskaita nostoja. Jossain kohdin kuormaa on kuitenkin pakko alkaa lisätä, jotta se tuottaisi sellaisen stimuluksen, johon keho reagoisi toivotulla tavalla (= kehittymällä). 

Hyvin laadittu harjoitteluohjelma pitää huolta, että stimulus (= ärsyke) muuttuu riittävästi sopivin väliajoin. Tämän vuoksi harjoittelu ei voi olla pelkkiä "ykkösiä", tai "vitosia". 

Etuheilautus 

Maastavedon ja etuheilautuksen samankaltaisuus on juurikin lannesaranaliikemallissa. Molemmissa iso liike tulee lantiosta ja polvista vähemmän. Selkä pysyy molemmissa neutraalilla alueella, joka käytännössä tarkoittaa sitä perusasentoa, jossa selkä on silloin kun seisot itsellesi hyvässä ryhdissä. Alueella viitataan siihen, että asento voi / saa elää jonkin verran. Toisin sanoen, ei ole yksittäistä asentoa, vaan pikemminkin optimaalinen alue, jonka sisällä tulisi pyrkiä toimia. Kun asento muuttuu yli tuon alueen, voimantuottokyky heikkenee ja loukkaantumisriski kasvaa.  

Etuheilautus saattaa olla osalle mielekkäämpi kuin maastaveto levytangolla. On jopa perusteltua opettaa ensin maastaveto kahvakuulalla ja sen jälkeen etuheilautus, koska lantion liikemalli on melko samankaltainen.  

Liikkeet eroavat muutoin toisistaan sen verran, ettei mielestäni voi sanoa olevan sama liike kyseessä.  Etuheilautuksessa kuulan liikerata on alhaalta takaa eteen ja ylös. Maastavedossa tangon liikerata on taas hyvin pitkälti suoraan alhaalta ylös ja samaa reittiä alas. 

Etuheilautuksessa kuula ei kuormita kehoa koko aikaa, toisin kuin maastavedossa(oli paino mikä tahansa). Tämä tekee sen, että heilautukseen syntyy ainutlaatuinen rytmitys, jossa myös liikkeen kiihtyvyys on hieman erilainen. 

Kahvakuulilla tehty etuheilautus on ehdottomasti yksi parhaimpia liikkeitä joita kuulalla voi tehdä ja sitä on vaikea imitoida millään muulla. Voimakeiloilla pystyy tekemään hieman samoja ja tietenkin käsipainolla, mutta tuntuma on hyvin eri. Kahvakuula on paras väline etuheilautuksiin! 

Etuheilautuksella voidaan kehittää maksimivoimaa ja lantion lihasten sekä alaraajojen räjähtävää voimantuottoa. Tämä kuitenkin vaatii sen, että kuorma kasvaa ajan saatossa aivan samoin kuin maastavedoissa levytangolla. 

Alussa uusi ärsyke kehittää vaikka kuorma olisi kevyt, mutta muutamien viikkojen jälkeen vastuksen pitää kasvaa. joten jos tänään aloitat 12kg kuulalla ja vielä parin vuoden päästä teet samalla kuormalla, älä odota suurta hyötyä voimatasojen kehityksessä, vaikkakin jonkin verran tilannetta voidaan kompensoida lisäämällä liikenopeutta. 

Nopeat lihassolut 

Lihaksista löytyy kolmenlaisia lihassoluja joiden ominaisuudet soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Kärjistäen joko kestävyyttä, tai voimaa vaativiin tilanteisiin. Esim. ryhtiä ylläpitävät lihakset omaavat yleensä enemmän hitaita lihassoluja, sillä lihaksilta vaaditaan hyviä kestävyysominaisuuksia. 

Jotta nopeat lihassolut saataisiin rekrytoitua töihin, vaatii se joko maksimaalisen nopeaa liikettä, tai raskasta vastusta, jota pyritään liikuttamaan tuottamalla voimaa maksimaalisesti. 

Kärjistäen: nosta joko raskaita painoja, tai liiku mahdollisimman räjähtävästi.  Aihe on toki paljon tätä kompleksisempi, mutta pähkinänkuoreen puristettuna homma menee näin, josta voidaan palata siihen, että rauhallinen liike kevyellä kuormalla ei juurikaan kehitä voimaominaisuuksia alkuvaiheen jälkeen. Tämän vuoksi etuheilautuksessakin tulisi kuorman kasvaa ja onneksi kuulia löytyy aina jopa 100 kiloon saakka, joskin yleisimmin myytävät mallit loppuvat 48kg saakka. 

Sen kokoinen kuula ei todennäköisesti riitä monelle maastavedon korvikkeeksi, mutta lisäämällä liikkeeseen räjähtävyyttä, lopputulos saattaa olla erittäin mieluinen. 

Molempi parempi

Loppuvetona todettakoon, mikäli sinun ei tarvitse tehdä joko-tai -päätöstä, hyödynnä molempien liikkeiden hyviä puolia ja yhdistä ne joko samaan harjoitukseen, tai vuorottele järkevällä tavalla eri päivinä / eri harjoittelujaksoissa. Hyvä valmentaja osaa kyllä ohjelmoida sinulla harjoitusohjelman, mikäli et koe omaavasi riittävästi kokemusta siihen puoleen. Suosittelen muutenkin oman personal trainerin hankkimista, sillä siitä ei ole koskaan haittaa, että saat ylimääräisen silmäparin seuraamaan kehittymistäsi. Tämä pätee kokeneisiin nostajiin yhtä lailla. 

Henkilökohtaisesti koen että maastavedossa on hyvä hyödyntää jossain määrin molempia nostotapoja; perinteistä jalat kapealla tehtävää ja lisäksi sumo-tyyliä, jossa vedetään ns. jalkojen välistä, eli jalat leveällä. On yksilöllistä kumpi näistä on itselle parempi, mutta yleisesti ottaen sumoveto sopii niille, joilla on hyvä liikkuvuus jotta asennossa on helppo tehdä töitä. Asento kuormittaa hieman enemmän etureisiä liikkeen irrotusvaiheessa, mutta kyseessä on silti lannesaranaliike. Tämä versio kuormittaa yleensä myös hieman vähemmän selkää, ollen tietenkin täysin yksilöllistä. 


Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Jos valitset maksutavaksi laskun

Huomioithan, että CompactFit ei itse tarjoa laskuvaihtoa verkkokauppatilauksiin. Mikäli valitset Walleyn, tai muun maksutavan laskulle, sinun tulee maksaa lasku heidän ohjeiden mukaan riippumatta siitä, onko kyseessä ennakkotilaustuote. 

Toimitukset

Ostokset postitetaan varastolta tiistaisin ja torstaisin. Lavatoimitukset lähtevät varastolta keskiviikkoisin. Matkahuolto toimittaa lähetykset lähimpään terminaaliin, lähipakettina haluttuun lähikauppaan. 

Noudot

Järjestelmä määrittelee automaattisesti mahdolliset noutotilausvaihtoehdot. Noutotilausten kohdalla olemme yhteydessä asiakkaaseen aina tilauksen jälkeen joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Jalasjärven varasto - Hallitie 11, 61600 Jalasjärvi

- kaikki verkkokaupassa tehdyt tilaukset noudettavissa

Mikäli haluat tilauksellesi normaalista poikkeavan toimitustavan, ota meihin erikseen yhteyttä ennen verkkokauppatilauksen tekemistä (jukka@compactfit.com).

Jos jokin tuote on väliaikaisesti loppunut, ilmoitamme siitä asiakkaalle. Ennakkotilatut tuotteet toimitetaan tilausjärjestyksessä heti, kun olemme saaneet ne varastoomme.

Poisto- ja tarjoustuotteissa ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

Viallinen tuote vaihdetaan ainoastaan samanlaiseen uuteen nimikkeeseen. MBM Training House Oy ei korvaa palautuksesta aiheutuneita kuluja, ellei palautuksesta ole sovittu etukäteen. Emme lunasta postiennakolla/bussiennakolla lähetettyjä palautuksia.

Lunastamattomissa postiennakkotilauksissa laskutetaan asiakkaalta postituskulut.

Tuotetakuut

Kaikilla tuotteillamme on yleinen 6 kk takuu, joka koskee valmistusvirhettä. Mikäli ostopäivästä on kulunut yli 6 kk, tuotetta ei korvata. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen ja ilmoittamaan mahdollisista vioista 6 kk sisällä tuotteen ostopäivästä. Selkeät "piilevät laatuvirheet" käsittelemme tapauskohtaisesti myös takuuajan päätyttyä. 

Kahvakuulissa on normaali 6 kuukauden takuu. Kuulan sisällä olevan massan helinä ei ole varsinainen laatuvirhe, mutta mikäli vastaavaa ilmenee 6 kuukauden sisällä ostohetkestä, kuulan vaihto uuteen kuuluu takuun piiriin. 


Käsittelemme tapauskohtaisesti kaikki alle 12 kuukauden vanhat tilaukset. 

Erkoispitkän takuun piiriin kuuluvat tuotteet

Pro - painonnostotanko, 2 vuoden takuu. Takuuehdot:
- takuu koskee tangon normaalia käyttöä. Tankoa ei saa heitää tai pudottaa pää edellä maahan. Takuu ei ole voimassa mikäli takoa säilytetään pystyasennossa.
- tankoon ei saa latata maksimikapasiteettia enempää painoa. Tangon jättämineen telineeseen tai penkin päälle, painoilla ladattuna, purkaa takuuehdot.

Mikäli tuotteita on käytetty normaalista käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla takuut eivat ole voimassa.

Kuljetuksessa vaurioituneet lähetykset

Joskus tavara vaurioituu kuljetuksen aikana. Tämän takia on hyvä lähetystä noudettaessa tarkistaa paketin kunto ja mahdolliset vauriot. Mikäli lähetys on vaurioitunut kuljetuksessa, tee heti vahinkoilmoitus postiin, Transpointiin tai Matkahuoltoon. Ota myös yhteys meihin, niin sovimme mahdollisen uuden tuotteen toimituksesta. Jos tuote on rikottu tahallisesti tai sitä on käytetty ohjesääntöjen vastaisesti, emme katso olevamme korvausvelvollisia.

Kaikkiin tilauksiin pätee kuluttajasuojalain mukainen seitsemän (7) päivän palautusoikeus.


Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Huom! Mikäli ostat verkkovalmennuksen, sinun tulee hyväksyä Campwiren-verkkovalmennusalustan tietosuojaseloste ensimmäisen rekisteröitymisesi yhteydessä. Tietosuojaselosteen voit lukea tästä.

1. Rekisterin ylläpitäjä

MBN Training House Oy, Savelankuja 2, 61600 Jalasjärvi

Yhteydenotto asiakasrekisteriin liittyen

Jukka Rajala, MBN Training House oy,

040 086 6072

jukka@compactfit.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen peruste ja käsittely

Henkilötietojen keräämisen perusteena on on yrityksen asiakassuhde tai myynti-/ostosopimus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Käyttää yhteystietojasi tavaran toimittamiseen
  • Tarjota uutiskirjettä (vaatii suostumuksesi)
  • Helpottaa reklamointia tai muuta kauppaan liittyvää asiointia
  • Sopimusten ja velvoitteiden täyttäminen
  • Mainonnan kohdentaminen

Käsiteltävät tiedot asiakasrekisterissä:

  • Tilausta koskevat perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostisoite, puhelinnumero, jne
  • Tilaushistoria

Tietojen keräys?

Pääsääntöisesti saamme tiedot ostotapahtuman yhteydessä asiakkaalta itseltään. Tietojen antamista edellytetään, jotta tilaukset voidaan toimittaa ja / tai asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä tilaukseen liittyvissä asioissa.

Kenelle tiejoa luovutamme tai siirrämme?

Ostotapahtuman yhteydessä tiedot luovutetaan verkkokauppa-alustalle (MyCashFlow Oy). Asiakkaan tilatessa uutiskirjeen, asiakkaan sähköpostiosoite luovutetaan sähköpostijärjestelmällemme. (MailChimp)

Miten suojaamme tiedot?

Henkilötietoihin on oikeus vain MBN Training House Oy:n työtekijöillä, joille oikeus on myönnetty.Tiedot ovat suojattu palomuurein ja valituilla MBN Training Housen työntekijöillä on yksilöllinen salasana tietoihin pääsemiseksi.

Poistamme ja hävitämme tietosi halutessasi viipymättä.

Sinun oikeutesi rekisteriimme?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista.

Keneen voit olla yhteydessä?

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Jukka Rajalalle (jukka@compactfit.com)

Koulutustapahtumat ja leirit

CompactFit:n järjestämien koulutusten suhteen noudatetaan seuraavaa käytäntöä: Mikäli asiakas estyy tulemasta, kurssimaksua ei palauteta tai vaihdeta vastaavanarvoisiin tuotteisiin; kurssin arvo siirtyy tuleville vastaaville koulutuksille ollen voimassa 12 kk alkuperäisen koulutustapahtuman aloituspäivämäärästä (tai tarvittaessa pitempään mikäli korvaavaa koulutusajankohtaa ei ole tulossa 12 kk: n sisällä alkuperäisestä päiväyksestä laskien). Kurssin käyneiden alennus tuotteistamme koskee ainoastaan normihintaisia tuotteita, ei siis alennustuotteita.

Etusetelit ja muut edut

Mahdolliset etusetelit ovat henkilökohtaisia, niitä ei voi yhdistellä. Koskee aina normaalihintaisia tuotteita, ei jo alennettuja. Etuseteleitä ja muita etuja ei voi myöskään yhdistää.

Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Suomen Verkkomaksut Oy:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna. Tilisiirrossa ota yhteyttä info@compactfit.com

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, MBN Training House Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy
y-tunnus: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Ennakkomaksu

Postitamme tuotteet kun maksusuoritus näkyy tilillämme. Emme toimita tuotteita postiennakolla. Maksusuoritukset osoitetaan tilille 660 100-1179 209, tilausvahvistuksen tietojen mukaisesti. Ulkomaantilaukset IBAN: FI 42 6601 0001 1792 09; BIC/SWIFT: AABAFI22

Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikaan kun maksu on suoritettu. Jos maksuna on tilisiirto ennakkomaksuna, pidämme varausta 5 arkipäivää jonka jälkeen tilaus raukeaa jos maksu on suorittamatta.

Laskutus- ja osamaksupalvelun toteuttaa Collector.

Tarjoamme mahdollisuuden maksaa laskulla tai osamaksulla yhteistyössä Collectorin kanssa, joka on Collector Credit AB:n laskupalvelu. Maksutapa mahdollinen enimmillään 1000€ ostoissa.

Kun valitsette maksutavaksi Collector Lasku/Osamaksun, niin tulette saamaan tilatut tuotteet kotiinne ennen niiden maksamista. Voitte maksaa koko summan kerralla tai jakaa maksunne pienempiin eriin.

Lasku erääntyy tilausta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, minkä johdosta Teillä voi olla jopa 60 päivää korotonta maksuaikaa. Laskuun lisätään 2,95 euron laskutusmaksu.

Kun valitsette laskulla tai osamaksulla maksamisen, voitte tilata ainoastaan vakituiseen osoitteeseenne ja Teidän pitää olla täyttänyt 20 vuotta tilauksen yhteydessä.

Laskun saadessanne voitte valita 24 kuukauden osamaksun maksamalla vähimmäissumman, joka ilmenee laskustanne. Osamaksun korko on 1,6% kuukaudessa, mikä vastaa 19,20% nimellistä vuosikorkoa. Osamaksulla maksettaessa veloitetaan lisäksi tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa.

Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6% kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Saatte täydelliset ehdot Collector Lasku/Osamaksusta seuraavista linkeistä:

Tarkemman palvelukuvauksen löydät http://commerce.collector.se/fi/YKSITYISILLE-/Maksa-laskulla/
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydätwww.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

Betalningssätt

Produkterna samt leveranskostnaderna betalas i samband med beställningen. På nätet är betalning möjlig via följande banker: Nordea, Andelsbanken, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Lokalandelsbankerna, Sparbankerna, Handelsbanken, Ålandsbanken samt kreditkort. Betalning sker via Suomen Verkkomaksut Oy:s webbplats. Det är även möjligt att göra en förskottsbetalning.

Betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort

Om du vill betala med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort, är MBN Training House Oy endast marknadsförare av produkterna och tjänsterna och därtill levererar det produkterna till köparen. För reklamationer ansvarar Suomen Verkkomaksut Ab.

Suomen Verkkomaksut Ab är försäljare av produkten vid betalningar som görs med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort och affären uppgörs mellan kunden och Suomen Verkkomaksut Ab. Alla skyldigheter i anslutning till affären är på försäljarens ansvar. Suomen Verkkomaksut Oy är även betalningsmottagare.

Suomen Verkkomaksut Oy
FO-nummer: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ

Telefon: 0207 181830

Nätbankerna

Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) förverkligar nätbetalnings- och finansieringstjänsten tillsammans med finländska banker och kreditinstitut. Suomen Verkkomaksut Oy köper betalningen och redovisar den till försäljaren. För användaren fungerar tjänsten precis som traditionell nätbetalning.

Methods of payment

Products and their postage are paid in conjunction with the order. The following methods of payment are available for the users of the webstore: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken and credit cards. Online payments are made by using the website of Suomen Verkkomaksut Oy. Payments can be made also beforehand by bank credit transfer.

Payments by Visa, Visa Electron or MasterCard

If you would like to pay by Visa, Visa Electron or MasterCard, MBN Training House Oy will act solely as the marketer of the respective products and services and will provide the products to the buyer. All complaints and claims for compensation will be handled by Suomen Verkkomaksut Oy.

With regard to payments made by Visa, Visa Electron or MasterCard, Suomen Verkkomaksut Oy acts as the merchant of the product and the trade transaction takes place between the customer and Suomen Verkkomaksut Oy. The seller is liable to meet all the responsibilities related to the trade. Suomen Verkkomaksut Oy is also the recipient of the payment.

Suomen Verkkomaksut Oy
Business ID: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Phone: 0207 181830

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit