Artikkelit

Mitä monipuolinen venyttely on?

Edellisessä artikkelissa kävimme läpi pitkän kaavan mukaan venyttelyn teoreettista puolta ja taustatekijöitä. Jos et ole vielä lukenut sitä, suosittelen lämpimästi sitä jossain kohdin tutkailtavaksi. Nyt käsillä olevan artikkelin tarkoitus on avata kokonaisuutta jo enemmän käytännön tasolla. Pidemmittä puheitta mennään asiaan ja aletaan pohtia mitä monipuolinen venyttely voi olla!

EDELLINEN ARTIKKELI

Ennenkuin hyppäämme altaan syvään päähän (spagaattiin), kerrataan pikaisesti pari asiaa. Venyttely (eng. Stretching) tarkoittaa sellaista toimintaa, jossa harjoituksen ensisijainen tavoite on kehittää motorista ominaisuutta nimeltä flexibility. Tästä käytetään Suomessa ristiin termejä notkeus ja liikkuvuus. Mikäli haluat perehtyä tähän, suosittelen palaamaan edelliseen artikkeliin, jossa terminologiaa avataan hieman enemmän.

Käytän tässä artikkelissa termejä flexibility ja notkeus, mutta jos olet tottunut käyttämään liikkuvuus -termiä, älä anna tämän hämätä, sillä monissa tilanteissa sillä termillä viitataan samaan asiaan, aivan kuten liikkuvuusharjoittelulla viitataan samaan kuin venyttely. Eli katsotaan edelleen itse termien taakse, ei jäädä kiinni yksittäiseen sanaan.  


Flexibilityn neljä eri muotoa

Venyttely ei ole pelkästään sitä passiivista muotoa, johon usein nimi yhdistetään. Staattinen passiivinen venyttely on yksi neljästä pääkategoriasta, joiden alta löytyy sitten vielä erilaisia alanimikkeitä.

Koska Dynaaminen Passiivinen venyttely on yksin tehtynä käytännössä lähes mahdotonta, tai ainakin hyvin haastavaa, jätämme sen nyt kokonaan käsittelemättä. Keskitymme toisin sanoen kohtiin 2,3 ja 4.

1. Dynaaminen Passiivinen Flexibility

  • Osteo - kinemaattinen liike (määrittää ”kuinka luut liikkuvat”)

  • Arthro – kinemaattinen liike (määrittää ”kuinka nivelet liikkuvat”)

  2. Staattinen Passiivinen Flexibility

  3. Dynaaminen Aktiivinen Flexibility

  4. Staattinen Aktiivinen Flexibility

  • Agonistinen Flexibility

  • Antagonistinen Flexibility


  Staattinen Passiivinen Venyttely

  On ilmeisen selvää, että tietyt lajit ja niissä tehtävät liikkeet vaativat merkittävästi isompia liikelaajuuksia, mitä yleiset perusliikemallit pystyvät ylläpitämään. Tällaisia esimerkkejä ovat useat eri itämäiset kamppailulajit, tanssi, telinevoimistelu ja sirkus. 

  Perimällä on tässä omat näppinsä pelissä ja osalle tällaisten kykyjen kehittäminen on paljon suuremman työn takana, kuin niillä jotka luonnostaan omaavat joustavammat kudokset ja muut notkeuteen liittyvät tekijät.

  Staattisen Passiivisen Venyttelyn hyödyt ovat ennen kaikkea staattisen passiivisen notkeuden(flexibility) kehittämisessä ja laadukkaiden tutkimusten mukaan siitä näyttäisi olevan hyötyä etenkin Lihasjänneliitoksen alueen jäykkyyden(eng. Stiffness) vähentämisessä / joustavuuden( eng. Compliance) lisäämisessä ja jossain määrin myös muihin rakenteisiin kohdistuvissa muutoksissa.

  On sanomattakin selvää ettei jokainen yksilö tarvitse samanlaista harjoittelua ja osalle kyseisten venytysten parhaat hyödyt ovatkin pikemmin rentoutumisessa, joka onkin staattisten passiivisten venytyksien toinen positiivinen asia jonka mielellään nostan esille. Hermostoa rauhoittava hengitys on tässäkin suuressa osassa. Kaikella harjoittelulla on myös mahdolliset haittansa ja tämä pätee myös venyttelyyn. Osalle liiallinen staattinen passiivinen venyttely ei ole hyväksy kroonisten muutosten näkökulmasta ja niitä olisi jopa syytä välttää, keskittyen enemmän aktiivisiin muotoihin. 

  Yksi näkyvä muutos venyttelyssä on kyky rentoutua asennossa. Mikäli asento ei ole miellyttävä, tai se on liian haastava, rentoutuminen on yleensä hyvin haastavaa. Liian äärimmäisiä venytyksiä välttäisin joten tärkein asia onkin löytää itselleen sopiva asento toteuttaa haluttua venytystä.

  Staattisten Passiivisten venytysten yksi tärkein muutos on siis lihaksen rentoutuminen. Tämä johtaa myös nivelen liikelaajuuden kasvamiseen, mutta pelkästään liikelaajuuksia ei ole syytä huomioida, sillä se on yksi monesta muutoksesta. 


  Dynaaminen Aktiivinen Venyttely

  Kuten aikaisemmassa artikkelissa kirjoitin, kaikki dynaaminen aktiivinen venyttely on dynaamista aktiivista liikettä, mutta kaikki dynaaminen aktiivinen liike ei ole dynaamista aktiivista venyttelyä.

  On siis tärkeää, että tehty dynaaminen aktiivinen liike tapahtuisi sellaisissa asennoissa ja nivelkulmissa, jotka haastavat kehoa notkeuden (eng. Flexibility) näkökulmasta. Esim. Jalkakyykky on dynaamista aktiivista liikettä. Jos tangossa on 250 kiloa ja teet kyykyn puoliväliin, se kehittää ennen kaikkea voimaa (eng. Strength) ja todennäköisesti vain vähäisesti, jos lainkaan notkeutta (eng. Flexibility). Tämä ei tarkoita sitä etteikö raskaat kyykyt puoliväliin ole hyödyllisiä voimaharjoittelussa. Jos tangossa olisikin “vain” 200 kiloa ja kyykky vietäisiin hallitusti alas saakka, silloin tilanne muuttuisi myös notkeutta(flexibility) tukevaksi koska dynaamisessa aktiivisessa liikkeessä hyödynnettäisiin yksilön täyttä, teknisesti turvallista liikerataa.

  Jo pelkällä omalla kehonpainolla tehty liike voi olla jollekin maksimivoimaa ja toiselle äärimmäinen venytys. Voima ja notkeus ovat aina toisiaan tukeva kaksikko ja liian yksisilmäinen kategorioiden tuijottaminen ei edistä asiaa.

  Dynaamisen Aktiivisen Venyttelyn mahdollisesti suurin hyöty on siinä, että siinä notkeuden lisäksi myös voima, koordinaatio(tasapaino ja motoriikka), ketteryys ja nopeus tulevat mukaan. Jopa kestävyys tietyin varauksin.

  Oma tämän hetkinen näkemys asiaan on vahvasti samansuuntainen, mitä laadukkaat tieteelliset julkaisut asiasta osaavat kertoa. Pelkästään notkeuden (flexibility) kehittämisessä näillä ei ole kovinkaan suurta eroa Staattisiin Passiivisiin (tämän myös itse huomannut) ja pelkästään näihin panostaen kehittyminen hyvin todennäköisesti tyssäisi jossain kohdin (näin käynyt myös itselle). 

  MUTTA tästä huolimatta jokaisen tulisi sisällyttää näitä aivan jokaiseen harjoitukseen jossain määrin!

  Ne ovat loistava tapa lisätä liikkeen monipuolisuutta ja valmistella kehoa (lämmittely) kohti tulevaa harjoitusta, sillä ne aktivoivat hermostoa ja nostavat kehon metaboliaa. Tällä voi olla myös loukkaantumisten ehkäisyn kannalta merkittävä rooli… 

  Paras tapa välttää loukkaantumiset on olla tosi hyvä siinä mitä tekee, eli taito on kaikkein paras turva harjoittelussa. Toisena tulee järki. Älä tee typeryyksiä ja pelkästään jo sillä vältät monet rasitusvammat sekä akuutit loukkaantumiset. "Leikkimielinen" sulkapalloturnaus työporukan kesken, parin vuosikymmenen tauko kaikesta liikunnasta ja muutama(kymmen) lisäkilo, eivät ole järin hyvä yhdistelmä ilman selkeää suunnitelmaa. ;) 

  Dynaamiset Aktiiviset Venytykset ovat myös loistava tapa vähentää Thixotrifiaa, eli lepojähmeyttä, joten toimivat erinomaisesti “taukojumpaksi”. 

  Lisättäköön vielä, että jos tavoitteesi on tehdä vaikkapa korkeita potkuja, sinun tulee silloin harjoitella korkeita potkuja, jotka ovat määritelmältään dynaamista aktiivista liikettä, joka edellyttää dynaamista aktiivista notkeutta(flexibility). Tämän kehittäminen vaatii Dynaamista Aktiivista Venyttelyä, kuten vaikka potkuja. Alkuun rauhallisella tempolla ja hiljalleen liikelaajuutta ja nopeutta lisäten. Ballistiset venytykset ovat ääriesimerkkejä tällaisista.

  Staattinen Aktiivinen Venyttely

  Jäljellä on oma lemppari; staattiset aktiiviset venyttelyn muodot. Itselle ne ovat yksi tärkeimpiä ja mukavimpia sen takia, että niissä asennon hallinta vaatii voimaa, joka on lähellä omaa sydäntä. Tykkään siis tehdä niitä. Monissa tilanteissa näillä saa nopeasti aikaiseksi lyhytaikaisia muutoksia, mutta varmasti myös tehokkaita kroonisten muutosten aikaansaamiseksi. 

  Staattiset Aktiiviset Venytykset voidaan jakaa karkeasti joko Agonistisiin venytyksiin, tai Antagonistisiin venytyksiin.

  Antagonistilihas/-lihakset ovat aina se osa jota liikkeessä venytetään. Esimerkkinä jalan nosto sivulle jossa jalkaa pidetään aktiivisesti paikallaan, eli staattisesti, eli siis isometrisesti. Kyseinen venytys kuuluisi Staattisiin Aktiivisiin Agonistisiin venytyksiin, sillä siinä aktiiviset lihakset olisivat kärjistäen pakarat ja etureidet ja venytyksen alaiset lihakset puolestaan takareidet ja lähentäjät.

  Jos taas jalat olisivat tiiviisti maata vasten esimerkiksi poikittaisspagaattimaisessa asennossa ja asentoa ei tuettaisi mitenkään muuten, tekisivät silloin töitä ne samat lihakset jotka ovat venytyksessä; kärjistäen takareidet ja lähentäjät. Kyseessä olisi Staattinen Aktiivinen Antagonistinen Venytys, josta käytetään myös nimeä Loaded Isometric Stretch, eli vapaasti käännettynä kuormitettu venytys. Loaded ei automaattisesti tarkoita lisäkuorman käyttöä, vaikka sekin on toki mahdollista ja suositeltavaa jossain kohdin harjoittelua. 

  Nämä esimerkit ovat kaikkein lähinnä perinteistä voimaharjoittelua. Oleellinen ero on siinä, että voimaharjoittelussa pyritään hyödyntämään optimaalisia nivelkulmia voimantuoton näkökulmasta, kun taas Staattisissa Aktiivisissa Venytyksissä pyritään tarvittaessa maksimaaliseen voimantuottoon jopa hyvin epäedullisissa ääriasennoissa.


  Konsentrinen ja Eksentrinen liike

  Tässä vaiheessa nostaisin esiin vielä lyhyesti liikkeen eksentrisen vaiheen hyödyntäminen. Se tulee toki lähes automaattisesti jolloin muotoa mukaan silloin kun asennossa halutaan liikkua syvemmälle.

  Liikkeen eksentrinen vaihe voidaan tehdä avustetusti, tai ilman avustusta. Molemmissa edellytyksenä syvempään asentoon pääsyyn on, että jokin ao. asioista muuttuu positiiviseen suuntaan:


  • Liikelaajuus (ROM - Range Of Motion)

  • Vähemmän vastustusta venytyksessä

  • Kyky jännittää venytettyä lihasta suuremmalla voimalla

  • Vähentynyt mekaaninen jännitys(lihas tuntuu rennommalta)

  • Kasvanut nivelvoima (vähemmän tarvetta lihasjännitykselle)

  • Kylmä liikkuvuus parempi (ilman lämmittelyä nopeammin ääriasentoon)


  Eksentrisessä vaiheessa voidaan käyttää jopa pientä lisäpainoa, mutta suosittelen erityistä varovaisuutta.

  Liikkeen konsentrinen vaihe on venyttelyssä lähes poikkeuksetta haastavin vaihe, kun liikettä pitää tuottaa ääriasennossa. Tämä edellyttää kykyä jännittää venytettyä lihasta niin suurella voimalla, että nivelissä alkaa tapahtua liikettä. Tähän ei kannata mielivaltaisesti ryhtyä ja yksi hyvä tapa onkin käyttää porrastetusti vähenevää avustusta, jossa alussa avustetaan paljon ja lopussa ei yhtään.


  Artikkelisarjan kolmannessa osassa katsotaan muutama käytännönesimerkki ja pohditaan erilaisten venytysten yhdistämistä ja mietitään mikä voisi olla kokonaisuutena kaikkein optimaalisinta.


  OSA 3   MOVEMENT COACH 2023

  Ostoskorisi on tyhjä

  Toimitusehdot

  Jos valitset maksutavaksi laskun

  Huomioithan, että CompactFit ei itse tarjoa laskuvaihtoa verkkokauppatilauksiin. Mikäli valitset Walleyn, tai muun maksutavan laskulle, sinun tulee maksaa lasku heidän ohjeiden mukaan riippumatta siitä, onko kyseessä ennakkotilaustuote. 

  Toimitukset

  Ostokset postitetaan varastolta tiistaisin ja torstaisin. Lavatoimitukset lähtevät varastolta keskiviikkoisin. Matkahuolto toimittaa lähetykset lähimpään terminaaliin, lähipakettina haluttuun lähikauppaan. 

  Noudot

  Järjestelmä määrittelee automaattisesti mahdolliset noutotilausvaihtoehdot. Noutotilausten kohdalla olemme yhteydessä asiakkaaseen aina tilauksen jälkeen joko puhelimitse tai sähköpostilla.

  Jalasjärven varasto - Hallitie 11, 61600 Jalasjärvi

  - kaikki verkkokaupassa tehdyt tilaukset noudettavissa

  Mikäli haluat tilauksellesi normaalista poikkeavan toimitustavan, ota meihin erikseen yhteyttä ennen verkkokauppatilauksen tekemistä (jukka@compactfit.com).

  Jos jokin tuote on väliaikaisesti loppunut, ilmoitamme siitä asiakkaalle. Ennakkotilatut tuotteet toimitetaan tilausjärjestyksessä heti, kun olemme saaneet ne varastoomme.

  Poisto- ja tarjoustuotteissa ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

  Viallinen tuote vaihdetaan ainoastaan samanlaiseen uuteen nimikkeeseen. MBM Training House Oy ei korvaa palautuksesta aiheutuneita kuluja, ellei palautuksesta ole sovittu etukäteen. Emme lunasta postiennakolla/bussiennakolla lähetettyjä palautuksia.

  Lunastamattomissa postiennakkotilauksissa laskutetaan asiakkaalta postituskulut.

  Tuotetakuut

  Kaikilla tuotteillamme on yleinen 6 kk takuu, joka koskee valmistusvirhettä. Mikäli ostopäivästä on kulunut yli 6 kk, tuotetta ei korvata. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen ja ilmoittamaan mahdollisista vioista 6 kk sisällä tuotteen ostopäivästä. Selkeät "piilevät laatuvirheet" käsittelemme tapauskohtaisesti myös takuuajan päätyttyä. 

  Kahvakuulissa on normaali 6 kuukauden takuu. Kuulan sisällä olevan massan helinä ei ole varsinainen laatuvirhe, mutta mikäli vastaavaa ilmenee 6 kuukauden sisällä ostohetkestä, kuulan vaihto uuteen kuuluu takuun piiriin. 


  Käsittelemme tapauskohtaisesti kaikki alle 12 kuukauden vanhat tilaukset. 

  Erkoispitkän takuun piiriin kuuluvat tuotteet

  Pro - painonnostotanko, 2 vuoden takuu. Takuuehdot:
  - takuu koskee tangon normaalia käyttöä. Tankoa ei saa heitää tai pudottaa pää edellä maahan. Takuu ei ole voimassa mikäli takoa säilytetään pystyasennossa.
  - tankoon ei saa latata maksimikapasiteettia enempää painoa. Tangon jättämineen telineeseen tai penkin päälle, painoilla ladattuna, purkaa takuuehdot.

  Mikäli tuotteita on käytetty normaalista käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla takuut eivat ole voimassa.

  Kuljetuksessa vaurioituneet lähetykset

  Joskus tavara vaurioituu kuljetuksen aikana. Tämän takia on hyvä lähetystä noudettaessa tarkistaa paketin kunto ja mahdolliset vauriot. Mikäli lähetys on vaurioitunut kuljetuksessa, tee heti vahinkoilmoitus postiin, Transpointiin tai Matkahuoltoon. Ota myös yhteys meihin, niin sovimme mahdollisen uuden tuotteen toimituksesta. Jos tuote on rikottu tahallisesti tai sitä on käytetty ohjesääntöjen vastaisesti, emme katso olevamme korvausvelvollisia.

  Kaikkiin tilauksiin pätee kuluttajasuojalain mukainen seitsemän (7) päivän palautusoikeus.


  Asiakasrekisteri

  Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

  Huom! Mikäli ostat verkkovalmennuksen, sinun tulee hyväksyä Campwiren-verkkovalmennusalustan tietosuojaseloste ensimmäisen rekisteröitymisesi yhteydessä. Tietosuojaselosteen voit lukea tästä.

  1. Rekisterin ylläpitäjä

  MBN Training House Oy, Savelankuja 2, 61600 Jalasjärvi

  Yhteydenotto asiakasrekisteriin liittyen

  Jukka Rajala, MBN Training House oy,

  040 086 6072

  jukka@compactfit.com

  Rekisterin nimi

  Asiakasrekisteri

  Henkilötietojen keräämisen peruste ja käsittely

  Henkilötietojen keräämisen perusteena on on yrityksen asiakassuhde tai myynti-/ostosopimus.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Käyttää yhteystietojasi tavaran toimittamiseen
  • Tarjota uutiskirjettä (vaatii suostumuksesi)
  • Helpottaa reklamointia tai muuta kauppaan liittyvää asiointia
  • Sopimusten ja velvoitteiden täyttäminen
  • Mainonnan kohdentaminen

  Käsiteltävät tiedot asiakasrekisterissä:

  • Tilausta koskevat perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostisoite, puhelinnumero, jne
  • Tilaushistoria

  Tietojen keräys?

  Pääsääntöisesti saamme tiedot ostotapahtuman yhteydessä asiakkaalta itseltään. Tietojen antamista edellytetään, jotta tilaukset voidaan toimittaa ja / tai asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä tilaukseen liittyvissä asioissa.

  Kenelle tiejoa luovutamme tai siirrämme?

  Ostotapahtuman yhteydessä tiedot luovutetaan verkkokauppa-alustalle (MyCashFlow Oy). Asiakkaan tilatessa uutiskirjeen, asiakkaan sähköpostiosoite luovutetaan sähköpostijärjestelmällemme. (MailChimp)

  Miten suojaamme tiedot?

  Henkilötietoihin on oikeus vain MBN Training House Oy:n työtekijöillä, joille oikeus on myönnetty.Tiedot ovat suojattu palomuurein ja valituilla MBN Training Housen työntekijöillä on yksilöllinen salasana tietoihin pääsemiseksi.

  Poistamme ja hävitämme tietosi halutessasi viipymättä.

  Sinun oikeutesi rekisteriimme?

  Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista.

  Keneen voit olla yhteydessä?

  Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Jukka Rajalalle (jukka@compactfit.com)

  Koulutustapahtumat ja leirit

  CompactFit:n järjestämien koulutusten suhteen noudatetaan seuraavaa käytäntöä: Mikäli asiakas estyy tulemasta, kurssimaksua ei palauteta tai vaihdeta vastaavanarvoisiin tuotteisiin; kurssin arvo siirtyy tuleville vastaaville koulutuksille ollen voimassa 12 kk alkuperäisen koulutustapahtuman aloituspäivämäärästä (tai tarvittaessa pitempään mikäli korvaavaa koulutusajankohtaa ei ole tulossa 12 kk: n sisällä alkuperäisestä päiväyksestä laskien). Kurssin käyneiden alennus tuotteistamme koskee ainoastaan normihintaisia tuotteita, ei siis alennustuotteita.

  Etusetelit ja muut edut

  Mahdolliset etusetelit ovat henkilökohtaisia, niitä ei voi yhdistellä. Koskee aina normaalihintaisia tuotteita, ei jo alennettuja. Etuseteleitä ja muita etuja ei voi myöskään yhdistää.

  Maksutavat

  Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Suomen Verkkomaksut Oy:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna. Tilisiirrossa ota yhteyttä info@compactfit.com

  Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

  Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, MBN Training House Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

  Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

  Suomen Verkkomaksut Oy
  y-tunnus: 2122839-7
  Ohjelmakaari 10
  40500 JYVÄSKYLÄ
  Puhelin: 0207 181830

  Verkkopankit

  Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

  Ennakkomaksu

  Postitamme tuotteet kun maksusuoritus näkyy tilillämme. Emme toimita tuotteita postiennakolla. Maksusuoritukset osoitetaan tilille 660 100-1179 209, tilausvahvistuksen tietojen mukaisesti. Ulkomaantilaukset IBAN: FI 42 6601 0001 1792 09; BIC/SWIFT: AABAFI22

  Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikaan kun maksu on suoritettu. Jos maksuna on tilisiirto ennakkomaksuna, pidämme varausta 5 arkipäivää jonka jälkeen tilaus raukeaa jos maksu on suorittamatta.

  Laskutus- ja osamaksupalvelun toteuttaa Collector.

  Tarjoamme mahdollisuuden maksaa laskulla tai osamaksulla yhteistyössä Collectorin kanssa, joka on Collector Credit AB:n laskupalvelu. Maksutapa mahdollinen enimmillään 1000€ ostoissa.

  Kun valitsette maksutavaksi Collector Lasku/Osamaksun, niin tulette saamaan tilatut tuotteet kotiinne ennen niiden maksamista. Voitte maksaa koko summan kerralla tai jakaa maksunne pienempiin eriin.

  Lasku erääntyy tilausta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, minkä johdosta Teillä voi olla jopa 60 päivää korotonta maksuaikaa. Laskuun lisätään 2,95 euron laskutusmaksu.

  Kun valitsette laskulla tai osamaksulla maksamisen, voitte tilata ainoastaan vakituiseen osoitteeseenne ja Teidän pitää olla täyttänyt 20 vuotta tilauksen yhteydessä.

  Laskun saadessanne voitte valita 24 kuukauden osamaksun maksamalla vähimmäissumman, joka ilmenee laskustanne. Osamaksun korko on 1,6% kuukaudessa, mikä vastaa 19,20% nimellistä vuosikorkoa. Osamaksulla maksettaessa veloitetaan lisäksi tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa.

  Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6% kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

  Saatte täydelliset ehdot Collector Lasku/Osamaksusta seuraavista linkeistä:

  Tarkemman palvelukuvauksen löydät http://commerce.collector.se/fi/YKSITYISILLE-/Maksa-laskulla/
  Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf
  Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydätwww.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

  Betalningssätt

  Produkterna samt leveranskostnaderna betalas i samband med beställningen. På nätet är betalning möjlig via följande banker: Nordea, Andelsbanken, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Lokalandelsbankerna, Sparbankerna, Handelsbanken, Ålandsbanken samt kreditkort. Betalning sker via Suomen Verkkomaksut Oy:s webbplats. Det är även möjligt att göra en förskottsbetalning.

  Betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort

  Om du vill betala med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort, är MBN Training House Oy endast marknadsförare av produkterna och tjänsterna och därtill levererar det produkterna till köparen. För reklamationer ansvarar Suomen Verkkomaksut Ab.

  Suomen Verkkomaksut Ab är försäljare av produkten vid betalningar som görs med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort och affären uppgörs mellan kunden och Suomen Verkkomaksut Ab. Alla skyldigheter i anslutning till affären är på försäljarens ansvar. Suomen Verkkomaksut Oy är även betalningsmottagare.

  Suomen Verkkomaksut Oy
  FO-nummer: 2122839-7
  Ohjelmakaari 10
  40500 JYVÄSKYLÄ

  Telefon: 0207 181830

  Nätbankerna

  Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) förverkligar nätbetalnings- och finansieringstjänsten tillsammans med finländska banker och kreditinstitut. Suomen Verkkomaksut Oy köper betalningen och redovisar den till försäljaren. För användaren fungerar tjänsten precis som traditionell nätbetalning.

  Methods of payment

  Products and their postage are paid in conjunction with the order. The following methods of payment are available for the users of the webstore: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken and credit cards. Online payments are made by using the website of Suomen Verkkomaksut Oy. Payments can be made also beforehand by bank credit transfer.

  Payments by Visa, Visa Electron or MasterCard

  If you would like to pay by Visa, Visa Electron or MasterCard, MBN Training House Oy will act solely as the marketer of the respective products and services and will provide the products to the buyer. All complaints and claims for compensation will be handled by Suomen Verkkomaksut Oy.

  With regard to payments made by Visa, Visa Electron or MasterCard, Suomen Verkkomaksut Oy acts as the merchant of the product and the trade transaction takes place between the customer and Suomen Verkkomaksut Oy. The seller is liable to meet all the responsibilities related to the trade. Suomen Verkkomaksut Oy is also the recipient of the payment.

  Suomen Verkkomaksut Oy
  Business ID: 2122839-7
  Ohjelmakaari 10
  40500 JYVÄSKYLÄ
  Phone: 0207 181830

  Ostoskoriin käytetyt lahjakortit