Artikkelit

Kreatiini

Kreatiini on lisäravinne, jonka hinta-hyötysuhde on varmasti parhaimmasta päästä. Kreatiininkäyttäjä voi tuntea tulokset lähes välittömästi. Lihakset kasvavat ja suorituskyky paranee jopa muutamassa päivässä.

Kreatiini

Kreatiini on lisäravinne, jonka hinta-hyötysuhde on varmasti parhaimmasta päästä. Kreatiininkäyttäjä voi tuntea tulokset lähes välittömästi. Lihakset kasvavat ja suorituskyky paranee jopa muutamassa päivässä. Perinteisesti on ajateltu, että kreatiini on ainoastaan voimailijoiden käyttämä lisäravinne, mutta totuus on toinen. Yhdysvalloissa on esitetty arvioita, joiden mukaan suurin osa kaikista ammattiurheilijoista käyttää kreatiinivalmisteita. Koripalloilijat, jääkiekkoilijat, nyrkkeilijät, jalkapalloilijat ja juoksijat ovat kreatiinin suurkuluttajia. Väitetään jopa, että kreatiini on ollut eliittiurheilijoiden "salainen ase" jo 80-luvun alusta lähtien, jonka avulla on voitettu lukuisia lyhyenmatkan juoksukilpailuja.

Mutta mitä kreatiini on, miten sitä tulisi käyttää ja kenelle se sopii?

Talous ja historia

Kreatiinilisäravinteita on monenlaisia ja niissä käytettavä kreatiini voi olla monessa eri muodossa, yhdistettynä moniin erilaisiin ainesosiin. Tässä artikkelissa keskityn lähinnä kreatiini monohydraatin ominaisuuksiin, koska se on ylivoimaisesti tutkituin ja käytetyin kreatiinin muoto. Kreatiini monohydraattia myydään arviolta 1100 milj. markan arvosta tänä vuonna, joten on helppo päätellä tutkimuksen painottuvan juuri tähän kreatiinin muotoon. Lisäksi kreatiini monohydraatin hinta maailmanmarkkinoilla on pudonnut rajusti viimeisten 2 vuoden aikana, mikä myös puoltaa sen käyttöä lisäravinteena.

Muut vaihtoehdot saattavat olla yhtä hyviä tai parempiakin, mutta tutkimustulokset niiden osalta ovat vielä vajavaisia, esim. kreatiini pyruvaatin on väitetty olevan viisi kertaa tehokkaampaa kuin monohydraatin, mutta toistaiseksi mitään pitävää näyttöä siitä ei ole. On hyvä muistaa, että tutkimuksia tehdään monenlaisia ja monenlaiset ovat myös niiden tarkoitusperät.

Historiallisesta näkökulmasta katsottuna kreatiini ei ole kovinkaan uusi "keksintö". Jo 1830 - luvulla tiedettiin kreatiinin olemassaolosta, kuitenkin vasta 1950 - luvulla kreatiinia alettiin valmistaa synteettisesti.

Kreatiini oli kuitenkin hyvin kallista ja tieto sen käytöstä ja ominaisuuksista vajavaista. Tämä johti siihen, että kreatiinille ei löydetty sopivaa käyttötarkoitusta, eikä sen valmistus ollut kovinkaan kannattavaa.

Nykyään julkinen salaisuus on, että entisen itäblokin maiden urheiluvalmennus oli paljon länsimaita edellä, ja että kreatiinin käyttö ja ominaisuudet olivat hyvin tunnettuja entisessä Neuvostoliitossa ja DDR:ssä jo 70 - luvulla. New England Journal Of Medicine julkaisi jo vuonna 1981 artikkelin kreatiinin positiivisista vaikutuksista suorituskykyyn. Tämän jälkeen kreatiini on jatkanut voittokulkuaan, ensin lähes pimennossa suurelta yleisöltä, sittemmin lisäravinteena, jota on syötetty jopa ravihevosille, puhumattakaan amerikkalaisista teinipalloilijoista, jotka ottavat kreatiinia kymmeniä grammoja päivässä.


Mitä kreatiini on?

Kreatiini on aminohappo. Luonnollisen prosessin kautta keho valmistaa kreatiinia maksassa, munuaisissa ja haimassa kolmesta aminohaposta (glysine, arginine ja methionine). Näitä aminohappoja saamme normaalin ravinnon kautta lähinnä lihasta, kalasta ja muista eläinkunnan tuotteista. Kreatiini lisäravinteena ei siis ole aivan välttämätön.

Entisajan kehonrakentajat söivät suuria määriä punaista lihaa ja yleisesti lihaa pidettiin voimaruokana, joka on pakollinen lihasmassaa kasvatettaessa, näin he saivat tietämättään kreatiini annoksensa, joka osaltaan auttoi tavoitteeseen pääsyä.

Keho pystyy varastoimaan kreatiinia suhteessa henkilön lihasmassaan, noin 15 mmol per kilo. Eli kahden samanpainoisen henkilön kreatiinivarastot saattavat olla hyvinkin erisuuruiset. Lisäksi ravinto vaikuttaa merkittävästi kreatiinivarastoihin. Vegetaristeilla on yleisesti todettu matalia kreatiinipitoisuuksia.

Energiantuottoprosessin kautta keho menettää kreatiinivarastoistaan normaalisti noin 1-2 % vuorokaudessa. Tässä prosessissa kreatiini muuttuu kreatiniiniksi, joka munuaisten kautta suodattuu virtsan mukana ulos.

Kovatehoinen fyysinen rasitus verottaa moninkertaisesti kreatiinivarastoja ja voi aiheuttaa lihasheikkoutta, mikäli riittävästi kreatiinia ei ole saatavissa. kreatiinista 95% on varastoitu lihaksiin ja 5% löytyy aivoista, sydämestä ja kiveksistä.

Lisäravinteena kreatiini monohydraatti imeytyy melko hyvin, ja varastoituu kehoomme kreatiinifosfaattien (CP) muodossa. Kreatiinifosfaatit ovat nopeavaikutteisia energiavaroja, joita keho käyttää energialähteenään lyhytkestoisissa suorituksissa (ATP-CP). ATP (adonosine triphosphate) puolestaan on se ainesosa, josta itse energia vapautuu. ATP:ssä olevan fosfaattisidoksen (2-3) hajotessa vapautuu energiaa, joka kovatehoisessa harjoituksessa purkautuu hyvin nopeasti (5-8 s.). Jäljelle jää ainetta nimeltä ADP (adonosine diphosphate), jonka keho pystyy yhä uudelleen ja uudelleen muuttamaan takaisin ATP:ksi kreatiinifosfaattivarastojen avulla.

Mikäli kreatiinifosfaattivarastot ovat puutteelliset, seurauksena on vääjäämättä suoritustason/tehon lasku. Arviolta noin 40% ruoan energiasta muuttuu elimistön toimesta ATP:ksi, jota lihakset pystyvät varastoimaan noin 5 mmol/kg. Lyhyesti sanottuna ATP on soluenergiaa tai kehon energiavaluuttaa, joka mahdollistaa fyysisen toiminnan.

Kreatiinilisäravinteiden itu piilee siinä, että niiden avulla lihaksille voidaan tarjota helposti ja riittävästi niille välttämätöntä energiaa juuri oikeaan aikaan. Kilo lihaa sisältää noin 1-2 g kreatiinia, joten 90-100 kiloa painava henkilö joutuisi syömään noin viisi kiloa lihaa kerralla tehokkaan kreatiinimäärän saamiseksi.


Kreatiini ja sen käyttö

Kreatiinia on perinteisesti käytetty parantamaan suorituskykyä lyhytkestoisissa suorituksissa (5 - 8 sekuntia). Erityisesti ns. nopeat lihas-solut, joiden kestävyys on heikko ja joissa mithochondrioiden (mithocondriot = solun energiatehtaat) tiheys on pienempi kun ns. hitaissa lihas-soluissa, näyttävät hyötyvän eniten.

Uusimpien tutkimusten mukaan kreatiinilla on todettu olevan suorituskykyä parantavia vaikutuksia myös pitkäkestoisemmissa urheilusuorituksissa. Esimerkiksi soutajat, palloilijat ja kamppailulajien harrastajat saattavat suuresti hyötyä kreatiinilisäravinteista.

Kreatiinilla on todettu olevan lihaksia "rentouttavia" vaikutuksia ja sen sanotaan mahdollistavan suuremman voimantuoton suoritettaessa uutta toistoa, potkua, hyppyä tai vetoa (esim. soutu). Lisäksi monet kestävyysurheilijat ovat raportoineet kreatiinin positiivisista vaikutuksista, joten näyttäisi siltä, että kreatiini on hyödyllistä myös kestävyyttä vaativissa suorituksissa palautusjuomana.

Kreatiini on kuitenkin hyödyllisintä lajeissa, joissa yhtäjaksoinen suoritus on 5 - 30 s. anaerobisen energiantuoton ollessa 80-98%, ja palautukset suoritusten/sarjojen välissä 1-6 min.

Annostus

Lääkelaitoksen antamien suositusten mukaan: 2g päivässä annostusta ei saa ylittää ! Tämä on laki ja sitä on noudatettava. Tästä syystä en kehota ketään kokeilemaan suurempia annostuksia. Kerron vain pari juttua niille, jotka ovat kiinnostuneita asiasta. Jokainen päätelköön itse, onko 2g päivä-annos riittävä, kovaa ja/tai usein treenaavalle.

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että 2g päivä-annokseen on päädytty viranomaisten taholta, koska ei ole ollut halua perehtyä aiheeseen sen tarkemmin. Kreatiinin käyttö tulisi aina suhteuttaa käyttäjän lihasmassaan. Mitä isompi henkilö, sitä enemmän kreatiinia. Noin 2 gramman päivä-annos sopii erinomaisesti 50 kiloisella naiselle. Lisäksi kreatiinivarastojen täyttyminen kahden gramman päivä-annostuksella saattaa kestää yli 30 vuorokautta, henkilön lihasmassasta riippuen.

Mitä alhaisempi lihaksien kreatiinipitoisuus on, sitä enemmän ne pystyvät imemään kreatiinia itseensä.

Kreatiini voi myös olla hyödyllinen joissain neurologisissa sairauksissa.

Lihassolut vastaanottavat kreatiinia niille varattujen reseptorien avulla. Prosessi toimii siis samantapaisesti kuin aminohappojen ja glukoosin imeytyminen soluihin, joten kreatiinin imeytymiseen pätee sama sääntö kun edellämainittuihin, ja samalla voidaan vielä todeta, että jo pelkkä riittävän tehokas liikunta lisää aktiivisten solujen kykyä vastaanottaa kreatiinia noin 50%.

Kreatiinipitoisuudet nousevat huippuunsa noin 30-60 min päästä lisäravinteen nauttimisesta. Kreatiinireseptoreiden on todettu toimivan noin 40-60 % huonommin useita tunteja kreatiinilisäravinteen nauttimisesta. Tutkimukset viittaavat siihen, että kreatiinireseptoreiden ennalleen palautuminen kestää noin vuorokauden verran. Siksi näyttäisi siltä, että kreatiinin nauttiminen useita kertoja päivässä on tarpeetonta. Kreatiinitankkausta tulisi siten tarkastella uudelta kannalta. Mikäli tankkaus tehdään 4-5 osassa päivän mittaan, saattaa siis vain osa kreatiinista mennä oikeaan osoitteeseen. Lisäksi on arveltu, että jatkuva pitkä-aikainen kreatiinin käyttö heikentää kreatiinireseptorien toimintaa ja näin vaikuttaa negatiivisesti kehon luonnolliseen kreatiinitoimintaan. Siksi kreatiinia ei tulisi käyttää jatkuvasti suurina määrinä, ja päivän kreatiiniannos tulisi nauttia heti harjoituksen jälkeen yhtenä suurempana annoksena.

Keho kykenee varastoimaan vain rajallisen määrän kreatiinia, joten mega-annokset ovat hyödyttömiä.

Hyvä tapa käyttää kreatiinia tuntuisi olevan 1/1, jolloin käyttöaika ja tauko olisivat samanmittaiset (esim. 4-6 viikkoa käyttöä ja 4 - 6 viikkoa taukoa). Helppo tapa laskea päivittäinen kreatiiniannos on 0,7 - 1,5 g jokaista 10:tä painokiloa kohden. Näinollen 90 kg henkilön päivittäinen kreatiiniannos on 6,3 - 13,5 g välillä. Erityisen lihaksikkaat ja kovaa treenaavat henkilöt saattavat tarvita suurempia määriä sekä kaksi päivittäistä annosta (esim. paino 120 kg/2 harjoitusta päivässä /aamulla harjoituksen jälkeen 10 - 15 g / illalla harjoituksen jälkeen 10 - 15 g ). On kuitenkin jälleen todettava, että suuresta määrästä ei ole vastaavaa hyötyä. Suhteellisen pienilläkin annoksilla (5g) päivässä saadaan aikaan hyviä tuloksia, mikäli kreatiinin käyttöa jatketaan yhtäjaksoisesti riittävän pitkään (20-30 pv).


Sivuvaikutukset

Jos henkilöllä on munuais,- maksa tai haimaperäisiä sairauksia, tai muita näiden sisäelinten toimintaan liittyviä ongelmia, kreatiinin käytöstä tulisi aina keskustella asiaan perehtyneen lääkärin kanssa. Heille kreatiinin käytön jälkiseuraumukset saattavat olla arvaamattomia.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kreatiinista on julkaistu satoja tutkimuksia ja tutkiminen jatkuu edelleen. Terveillä aikuisilla henkilöillä ei ole todettu haittavaikutuksia suurillakaan määrillä, ellei painonnousua (+ lievä nestereaktio) oteta huomioon. Vuosia kestäneestä pitkäaikaisesta käytöstä ja sen sivuvaikutuksista ei tosin ole toistaiseksi tietoa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Jos valitset maksutavaksi laskun

Huomioithan, että CompactFit ei itse tarjoa laskuvaihtoa verkkokauppatilauksiin. Mikäli valitset Walleyn, tai muun maksutavan laskulle, sinun tulee maksaa lasku heidän ohjeiden mukaan riippumatta siitä, onko kyseessä ennakkotilaustuote. 

Toimitukset

Ostokset postitetaan varastolta tiistaisin ja torstaisin. Lavatoimitukset lähtevät varastolta keskiviikkoisin. Matkahuolto toimittaa lähetykset lähimpään terminaaliin, lähipakettina haluttuun lähikauppaan. 

Noudot

Järjestelmä määrittelee automaattisesti mahdolliset noutotilausvaihtoehdot. Noutotilausten kohdalla olemme yhteydessä asiakkaaseen aina tilauksen jälkeen joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Jalasjärven varasto - Hallitie 11, 61600 Jalasjärvi

- kaikki verkkokaupassa tehdyt tilaukset noudettavissa

Mikäli haluat tilauksellesi normaalista poikkeavan toimitustavan, ota meihin erikseen yhteyttä ennen verkkokauppatilauksen tekemistä (jukka@compactfit.com).

Jos jokin tuote on väliaikaisesti loppunut, ilmoitamme siitä asiakkaalle. Ennakkotilatut tuotteet toimitetaan tilausjärjestyksessä heti, kun olemme saaneet ne varastoomme.

Poisto- ja tarjoustuotteissa ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

Viallinen tuote vaihdetaan ainoastaan samanlaiseen uuteen nimikkeeseen. MBM Training House Oy ei korvaa palautuksesta aiheutuneita kuluja, ellei palautuksesta ole sovittu etukäteen. Emme lunasta postiennakolla/bussiennakolla lähetettyjä palautuksia.

Lunastamattomissa postiennakkotilauksissa laskutetaan asiakkaalta postituskulut.

Tuotetakuut

Kaikilla tuotteillamme on yleinen 6 kk takuu, joka koskee valmistusvirhettä. Mikäli ostopäivästä on kulunut yli 6 kk, tuotetta ei korvata. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen ja ilmoittamaan mahdollisista vioista 6 kk sisällä tuotteen ostopäivästä. Selkeät "piilevät laatuvirheet" käsittelemme tapauskohtaisesti myös takuuajan päätyttyä. 

Kahvakuulissa on normaali 6 kuukauden takuu. Kuulan sisällä olevan massan helinä ei ole varsinainen laatuvirhe, mutta mikäli vastaavaa ilmenee 6 kuukauden sisällä ostohetkestä, kuulan vaihto uuteen kuuluu takuun piiriin. 


Käsittelemme tapauskohtaisesti kaikki alle 12 kuukauden vanhat tilaukset. 

Erkoispitkän takuun piiriin kuuluvat tuotteet

Pro - painonnostotanko, 2 vuoden takuu. Takuuehdot:
- takuu koskee tangon normaalia käyttöä. Tankoa ei saa heitää tai pudottaa pää edellä maahan. Takuu ei ole voimassa mikäli takoa säilytetään pystyasennossa.
- tankoon ei saa latata maksimikapasiteettia enempää painoa. Tangon jättämineen telineeseen tai penkin päälle, painoilla ladattuna, purkaa takuuehdot.

Mikäli tuotteita on käytetty normaalista käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla takuut eivat ole voimassa.

Kuljetuksessa vaurioituneet lähetykset

Joskus tavara vaurioituu kuljetuksen aikana. Tämän takia on hyvä lähetystä noudettaessa tarkistaa paketin kunto ja mahdolliset vauriot. Mikäli lähetys on vaurioitunut kuljetuksessa, tee heti vahinkoilmoitus postiin, Transpointiin tai Matkahuoltoon. Ota myös yhteys meihin, niin sovimme mahdollisen uuden tuotteen toimituksesta. Jos tuote on rikottu tahallisesti tai sitä on käytetty ohjesääntöjen vastaisesti, emme katso olevamme korvausvelvollisia.

Kaikkiin tilauksiin pätee kuluttajasuojalain mukainen seitsemän (7) päivän palautusoikeus.


Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Huom! Mikäli ostat verkkovalmennuksen, sinun tulee hyväksyä Campwiren-verkkovalmennusalustan tietosuojaseloste ensimmäisen rekisteröitymisesi yhteydessä. Tietosuojaselosteen voit lukea tästä.

1. Rekisterin ylläpitäjä

MBN Training House Oy, Savelankuja 2, 61600 Jalasjärvi

Yhteydenotto asiakasrekisteriin liittyen

Jukka Rajala, MBN Training House oy,

040 086 6072

jukka@compactfit.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen peruste ja käsittely

Henkilötietojen keräämisen perusteena on on yrityksen asiakassuhde tai myynti-/ostosopimus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Käyttää yhteystietojasi tavaran toimittamiseen
  • Tarjota uutiskirjettä (vaatii suostumuksesi)
  • Helpottaa reklamointia tai muuta kauppaan liittyvää asiointia
  • Sopimusten ja velvoitteiden täyttäminen
  • Mainonnan kohdentaminen

Käsiteltävät tiedot asiakasrekisterissä:

  • Tilausta koskevat perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostisoite, puhelinnumero, jne
  • Tilaushistoria

Tietojen keräys?

Pääsääntöisesti saamme tiedot ostotapahtuman yhteydessä asiakkaalta itseltään. Tietojen antamista edellytetään, jotta tilaukset voidaan toimittaa ja / tai asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä tilaukseen liittyvissä asioissa.

Kenelle tiejoa luovutamme tai siirrämme?

Ostotapahtuman yhteydessä tiedot luovutetaan verkkokauppa-alustalle (MyCashFlow Oy). Asiakkaan tilatessa uutiskirjeen, asiakkaan sähköpostiosoite luovutetaan sähköpostijärjestelmällemme. (MailChimp)

Miten suojaamme tiedot?

Henkilötietoihin on oikeus vain MBN Training House Oy:n työtekijöillä, joille oikeus on myönnetty.Tiedot ovat suojattu palomuurein ja valituilla MBN Training Housen työntekijöillä on yksilöllinen salasana tietoihin pääsemiseksi.

Poistamme ja hävitämme tietosi halutessasi viipymättä.

Sinun oikeutesi rekisteriimme?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista.

Keneen voit olla yhteydessä?

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Jukka Rajalalle (jukka@compactfit.com)

Koulutustapahtumat ja leirit

CompactFit:n järjestämien koulutusten suhteen noudatetaan seuraavaa käytäntöä: Mikäli asiakas estyy tulemasta, kurssimaksua ei palauteta tai vaihdeta vastaavanarvoisiin tuotteisiin; kurssin arvo siirtyy tuleville vastaaville koulutuksille ollen voimassa 12 kk alkuperäisen koulutustapahtuman aloituspäivämäärästä (tai tarvittaessa pitempään mikäli korvaavaa koulutusajankohtaa ei ole tulossa 12 kk: n sisällä alkuperäisestä päiväyksestä laskien). Kurssin käyneiden alennus tuotteistamme koskee ainoastaan normihintaisia tuotteita, ei siis alennustuotteita.

Etusetelit ja muut edut

Mahdolliset etusetelit ovat henkilökohtaisia, niitä ei voi yhdistellä. Koskee aina normaalihintaisia tuotteita, ei jo alennettuja. Etuseteleitä ja muita etuja ei voi myöskään yhdistää.

Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Suomen Verkkomaksut Oy:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna. Tilisiirrossa ota yhteyttä info@compactfit.com

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, MBN Training House Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy
y-tunnus: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Ennakkomaksu

Postitamme tuotteet kun maksusuoritus näkyy tilillämme. Emme toimita tuotteita postiennakolla. Maksusuoritukset osoitetaan tilille 660 100-1179 209, tilausvahvistuksen tietojen mukaisesti. Ulkomaantilaukset IBAN: FI 42 6601 0001 1792 09; BIC/SWIFT: AABAFI22

Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikaan kun maksu on suoritettu. Jos maksuna on tilisiirto ennakkomaksuna, pidämme varausta 5 arkipäivää jonka jälkeen tilaus raukeaa jos maksu on suorittamatta.

Laskutus- ja osamaksupalvelun toteuttaa Collector.

Tarjoamme mahdollisuuden maksaa laskulla tai osamaksulla yhteistyössä Collectorin kanssa, joka on Collector Credit AB:n laskupalvelu. Maksutapa mahdollinen enimmillään 1000€ ostoissa.

Kun valitsette maksutavaksi Collector Lasku/Osamaksun, niin tulette saamaan tilatut tuotteet kotiinne ennen niiden maksamista. Voitte maksaa koko summan kerralla tai jakaa maksunne pienempiin eriin.

Lasku erääntyy tilausta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, minkä johdosta Teillä voi olla jopa 60 päivää korotonta maksuaikaa. Laskuun lisätään 2,95 euron laskutusmaksu.

Kun valitsette laskulla tai osamaksulla maksamisen, voitte tilata ainoastaan vakituiseen osoitteeseenne ja Teidän pitää olla täyttänyt 20 vuotta tilauksen yhteydessä.

Laskun saadessanne voitte valita 24 kuukauden osamaksun maksamalla vähimmäissumman, joka ilmenee laskustanne. Osamaksun korko on 1,6% kuukaudessa, mikä vastaa 19,20% nimellistä vuosikorkoa. Osamaksulla maksettaessa veloitetaan lisäksi tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa.

Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6% kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Saatte täydelliset ehdot Collector Lasku/Osamaksusta seuraavista linkeistä:

Tarkemman palvelukuvauksen löydät http://commerce.collector.se/fi/YKSITYISILLE-/Maksa-laskulla/
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydätwww.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

Betalningssätt

Produkterna samt leveranskostnaderna betalas i samband med beställningen. På nätet är betalning möjlig via följande banker: Nordea, Andelsbanken, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Lokalandelsbankerna, Sparbankerna, Handelsbanken, Ålandsbanken samt kreditkort. Betalning sker via Suomen Verkkomaksut Oy:s webbplats. Det är även möjligt att göra en förskottsbetalning.

Betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort

Om du vill betala med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort, är MBN Training House Oy endast marknadsförare av produkterna och tjänsterna och därtill levererar det produkterna till köparen. För reklamationer ansvarar Suomen Verkkomaksut Ab.

Suomen Verkkomaksut Ab är försäljare av produkten vid betalningar som görs med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort och affären uppgörs mellan kunden och Suomen Verkkomaksut Ab. Alla skyldigheter i anslutning till affären är på försäljarens ansvar. Suomen Verkkomaksut Oy är även betalningsmottagare.

Suomen Verkkomaksut Oy
FO-nummer: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ

Telefon: 0207 181830

Nätbankerna

Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) förverkligar nätbetalnings- och finansieringstjänsten tillsammans med finländska banker och kreditinstitut. Suomen Verkkomaksut Oy köper betalningen och redovisar den till försäljaren. För användaren fungerar tjänsten precis som traditionell nätbetalning.

Methods of payment

Products and their postage are paid in conjunction with the order. The following methods of payment are available for the users of the webstore: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken and credit cards. Online payments are made by using the website of Suomen Verkkomaksut Oy. Payments can be made also beforehand by bank credit transfer.

Payments by Visa, Visa Electron or MasterCard

If you would like to pay by Visa, Visa Electron or MasterCard, MBN Training House Oy will act solely as the marketer of the respective products and services and will provide the products to the buyer. All complaints and claims for compensation will be handled by Suomen Verkkomaksut Oy.

With regard to payments made by Visa, Visa Electron or MasterCard, Suomen Verkkomaksut Oy acts as the merchant of the product and the trade transaction takes place between the customer and Suomen Verkkomaksut Oy. The seller is liable to meet all the responsibilities related to the trade. Suomen Verkkomaksut Oy is also the recipient of the payment.

Suomen Verkkomaksut Oy
Business ID: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Phone: 0207 181830

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit